Flavium NoGi Challenge

Flavium NoGi Challenge prvenstvo #3

Flavium NoGi Challenge

Flavium NoGi Challenge #3 – Najava takmičenja

ENGLISH INFO BELOW!

Poštovani borci i treneri,

Pozivamo vas da po treći put uzmete učešće na Flavium NoGi Challenge takmičenju koje će biti održano u nedelju 19. septembra 2021. godine u  sali Flavium u Beogradu, sa početkom u 10:00. Organizator je sportsko udruženje “Žarlok” iz Beograda.

Lokacija održavanja takmičenja

Sala za sportove sa loptom Flavium(nalazi se u kompleksu sportskih objekata oko stadiona OFK Beograd).

Adresa: Bore Vukmirovića 14A, Beograd

Za vozila koristite glavni parking fudbalskog stadiona(ulaz je iz ulice Mije Kovačevića).

google mapa

Kategorije

Takmičenje je za žene, muškarce i juniore.

U seniorskoj kategoriji(18 i više godina) takmičenje ce biti organizovano u dve klase i to:

Seniori PRO klasa(A): MMA A klasa, BJJ i Luta Livre ljubičasti i viši pojasevi, Judo crni pojas, rvanje 3+ godina iskustva.

Seniori klasa amatera(B): MMA B i C klasa, BJJ i Luta Livre beli i plavi pojas, Judo do crnog pojasa, rvanje do 3 godine iskustva.

Težinske kategorije(u kg):

– Seniori pro(A) klasa: -85, +85

– Seniori amaterska(B) klasa: -75, -85, -95, +95

– Seniorke: -62, +62

– Juniori (2003. – 2004. – 2005. godište): -65, -75, -85, -95, +95

U odnosu na broj prijavljenih takmičara organizator zadržava pravo da spaja starosne i težinske kategorije.

Pravila

Amterske klase i juniori će se boriti po UWW Grappling pravilima.

Link za dokument sa pravilima:

https://lyncdiscoverinternal.uww.org/sites/default/files/2021-01/210122_gp_regulations_en_0.pdf

Pro klasa će se boriti po sub only pravilma. U ovoj kategoriji pobedu donosi samo završnica. Hilhukovi su dozvoljeni.

Ukoliko istekne regularno vreme borbe u pro klasi od 8 minuta koristiće se UWW pravila za produžetke.

Apsolutne kategorije nisu predviđene takmičarskim programom.

Merenje takmičara

Merenje će se odviti na lokaciji takmičenja dan ranije, 18. septembra u periodu od 18:00 do 20:00.

Satnica takmičenja

Brifing: 10:00 – 10:15

Intoniranje himne: 10:15

Početak takmičenja: 11: 00

Pro klasa početak borbi 16:00

Prijave za takmičenje

Takmičenje je otvorenog tipa tako da pravo učeščća imaju svi domaći i inostrani takmičari.

Molimo Vas da dostavite prijave u najkraćem roku, zaključno sa subotom 18. septembrom, podnesete preko aplikacije Smoothcomp(link).

Takmičari moraju posedovati dokaz o izvršenom lekarskom pregledu ne starijem od 6 meseci.

Zbog velikog interesovanja za učešće u pro kategorijama praviće se selekcija. Maksimalan broj takmičara u pro klasi će biti 16 po težinskoj kategoriji.

Kotizacija i nagrade

Kotizacija će se plaćati prilikom merenja, I iznosiće 2400 dinara(20,00 €).

Za osvojena prva, druga i treća mesta obezbeđene su medalje.

Za najbolje klubove u amaterskoj klasi biće obezbeđeni pehari.

Pobednici amaterskih klasa biće nagrađeni rašgardom ili šorcem za borenje.

Osvajači pro klasa će biti nagrađeni u kešu! Sve  naplaćene kotizacije u pro kategorijama biće dodeljene pobedniku na postolju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sledeće telefone i e-mail adrese:

Žarko Vasilijević

Mob. +381 63 300 137

flaviumchallenge@gmail.com

—–

flavium challenge

Flavium NoGi Challenge #3 – Announcement

Dear fighters and coaches,

We invite you, for third time, to take part in the Flavium NoGi Challenge competition that will be held on Sunday, September 19, 2021 in the Flavium hall in Belgrade, starting at 10:00. The organizer is a sports association „Zarlock“ from Belgrade.

Location of the competition

Sport Hall Flavium (located in a complex of sports facilities around the OFK football stadium).

Address: Bore Vukmirovića 14A, Belgrade

For vehicles use the main parking lot of the football stadium (entrance is from the street Mije Kovačević).

google map

Categories

Competition will be held for woman, men and juvenile.

In the senior category (18 years or more), the competition will be organized in two classes:

Seniors PRO Class (A): MMA A Class, BJJ and Luta Livre purple and higher belts, Judo black belt, wrestling 3+ years of experience.

Senior class amateurs (B): MMA B and C class, BJJ and Luta Livre white and blue belt, Judo until black belt, wrestling up to 3 years of experience.

Weight categories:

– Seniors pro (A) class: -85, +85

– Senior amateur (B) class: -75, -85, -95, + 95kg

– Seniors female: -62, +62kg

– Juniors (2003 -2004 – 2005): -65, -75, -85, -95, + 95kg (in relation to the number of competitions submitted, the organizer reserves the right to merge weight categories)

Rules

Amateur classes and juniors will fight under the UWW Grappling rules.

Link to a document with rules:

https://lyncdiscoverinternal.uww.org/sites/default/files/2021-01/210122_gp_regulations_en_0.pdf

Pro class will fight on sub only rules.

If the regular time of the pro-class fight of 8 minutes expires, UWW rules will be used for overtime.

There will be no absolute categories.

Weight Measurement

The measurement will be made on Saturday September 18. from 18:00 to 20:00.

Competition schedule

Briefing: 10:00 – 10:15

Intonation of the anthem: 10:15

Beginning of the competition: 11:00

Pro class start the fights: 16:00

Applications for the competition

The competition is open to all domestic and foreign fighters.

Please submit the applications on time at Smoothcomp aplication.

The maximum number of competitors in the pro class will be 16 by weight category. So if the number of applicants is higher, the organizer reserves the right to make the selection.

Wednesday, September 18th will be last day for applications.

Registration fee and rewards

The registration fee will be payable during the weight measurement, and it will amount to 2400 dinars (20,00 €).

Fighters and coaches can register competitors trought Smoothcomp ap(link)

The first, second and third places will be awarded with medals.

The best clubs in the amateur class will be provided with a trophy.

The winners of the amateur classes will be rewarded with a rash guard or grappling shorts.

The Pro Class winners will be rewarded in cash! All the competition fees for the pro classes will be sum for reword at the winning podium.

For further information, please contact the organizers on the following phones and e-mail addresses:

Žarko Vasilijević

Mob. +381 63 300 137

flaviumchallenge@gmail.com